Find vej: Forside » Artikler » Undervisningsministeriet ændrer opgørelse af praktikpladssøgende elever

Undervisningsministeriet ændrer opgørelse af praktikpladssøgende elever

Lagt på antikguide.dk den 11-03-2015 af Automaster

Den hidtidige opgørelse af antallet af praktikpladssøgende elever har vist sig ikke at være retvisende i forhold til det, der tidligere er aftalt med arbejdsmarkedets parter. Der er derfor lavet en mere retvisende opgørelse, hvor det fremgår, hvor mange af de praktikpladssøgende, der har afsluttet grundforløbet og aktivt søger praktik. Undervisningsministeriet, DA, LO, KL og Danske Regioner er enige om at ændre opgørelserne af de praktikpladssøgende elever i overensstemmelse med tidligere aftaler. Det betyder, at der i statistikken vedrørende antal aktive praktikpladssøgende fremover skelnes mellem, om eleverne har afsluttet deres grundforløb eller ej.

Der vil således fortsat være en samlet opgørelse, der viser det samlede antal elever, der er aktivt søgende efter en praktikplads, og som har ret til vejledning fra skolen i forbindelse med søgningen. Herudover foretages en ny opgørelse af antal aktivt søgende elever, som har afsluttet grundforløbet. Den viser det antal elever, der enten har fravalgt skolepraktik eller søger uddannelser, der ikke udbydes med skolepraktik.

Baggrunden er, at undervisningsministeriet i forlængelse af Vækstpakken 2014 har foretaget nærmere analyser af de praktikpladssøgende elever. I den forbindelse har alle erhvervsskoler i løbet af december og januar skullet indkalde deres praktikpladssøgende til en samtale. Derved har ministeriet konstateret, at praktikpladsstatistikken ved en fejl også omfatter elever, som er i gang med et grundforløb. Det er ikke en del af den definition af praktikpladssøgende elever, som i 2004 blev aftalt med arbejdsmarkedets parter. Elever i grundforløb har nemlig fortsat mulighed for at finde en praktikplads, inden de afslutter grundforløbet eller for at sige ja til et tilbud om skolepraktik. Dermed har de en sikkerhed for at kunne få den nødvendige praktikuddannelse.

”Det er afgørende at få skabt flest mulige praktikpladser i virksomhederne nu. Det er fundamentet for vores erhvervsuddannelser og for at tiltrække endnu flere dygtige unge til at vælge en erhvervsfaglig uddannelse. Men det er lige så vigtigt at få sendt et budskab til de unge om, at der er gode muligheder for at få en uddannelsesaftale. Den nye opgørelse viser, at kun tre procent af de aktive elever, der har afsluttet deres grundforløb, er søgende, mens otte procent er i skolepraktik. Resten er enten i uddannelsesaftale eller i uddannelser uden virksomhedspraktik. Alle aktivt søgende elever skal selvfølgelig have en praktikplads, men de elever, som endnu ikke har afsluttet deres grundforløb, har stadig mulighed for at finde en uddannelsesaftale inden de afslutter deres grundforløb eller takke ja til skolepraktik. Jeg glæder mig til de videre drøftelser om praktikpladssituationen med arbejdsmarkedets parter, som er i gang netop nu” siger undervisningsminister Christine Antorini.

”Vi er meget tilfredse med, at UVM har afdækket, at de hidtidige opgørelser ikke har været retvisende. De nye opgørelser er et væsentligt bidrag til at give et mere afbalanceret og troværdigt billede af praktikpladssituationen. Stort set alle elever har mulighed for at komme i praktik i virksomhederne eller i praktikcentrene. Det er vigtigt, at vi ikke skræmmer eleverne fra at påbegynde en erhvervsuddannelse. Vi skal naturligvis gøre, hvad der er muligt for at fremskaffe flere praktikpladser i virksomhederne” siger administrerende direktør Jørn Neergaard Larsen fra Dansk Arbejdsgiverforening.

”Praktikpladser er den største udfordring for erhvervsuddannelserne. Derfor er det vigtigt, at de tal vi bruger, når vi diskuterer dette problem, er præcise. Det er glædeligt, at det forslag som LO kom med i forbindelse med vækstpakken om at kontakte de unge i praktikpladskøen nu giver et mere nuanceret billede. Men udfordringerne på praktikpladsområdet har ikke ændret sig med disse ændringer af statistikken. Hvis ikke virksomhederne kommer et gear op, når det drejer sig om at skabe flere praktikpladser, så der uddannes flere faglærte, vil vi i løbet af få år mangle tusinder af faglærte. Det er rigtig godt, at de allerfleste har mulighed for at få en praktikplads eller fortsætte uddannelsen i praktikcenter, men vi skal fortsat gøre det meget bedre. Derfor er det meget vigtigt, at det igangværende arbejde mellem ministeriet og arbejdsmarkedets parter kommer med konkrete bud på, hvordan dette skal ske. Foran er der både at få løst det resterende praktikpladsproblem, men også at få skabt en lang række nye praktikpladser, så EUD-reformens målsætning om, at 30 procent af en ungdomsårgang skal tage en erhvervsuddannelse ”, siger LO-sekretær Ejner Holst.

Den nye opgørelse af antal aktivt praktikpladssøgende elever med og uden et afsluttet grundforløb forefindes i de netop offentliggjorte notater vedrørende praktikpladssituationen i december 2014 og januar 2015.

Efter vanlig praksis er forslaget til supplerende opgørelse af antal praktikpladssøgende efter aftale med arbejdsmarkedets parter oversendt til Rådet for de grundlæggende Erhvervsrettede Ungdomsuddannelser (REU) med henblik på udtalelse. REU drøfter opgørelsen på deres møde den 13. marts 2015.