Find vej: Forside » Artikler » Landmænd beholder retten til egen jord

Landmænd beholder retten til egen jord

Lagt på antikguide.dk den 29-09-2015 af Automaster


Regeringen er klar med lovforslag, der ruller den tidligere regerings forbud mod sprøjtning og gødskning på de særlige § 3-arealer tilbage. Landbruget skal ikke påføres ekstra omkostninger, mener miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen.Landmænd skal have muligheden for at forsætte den hidtidige drift på de særlige § 3-arealer.

Derfor er regeringen klar med et lovforslag, der dropper det forbud mod sprøjtning og gødskning på de særlige § 3-arealer, som den tidligere regering besluttede at indføre.

- Landbruget befinder sig i en historisk krise og skal ikke pålægges unødvendige omkostninger. Landmændene skal kunne have tillid til, at de kan anvende deres arealer som hidtil. Forbuddet mod at sprøjte og gødske har store konsekvenser for en række landmænd, der i forvejen er hårdt pressede. Derfor bliver forbuddet rullet tilbage, siger miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen.

Med ophævelsen af forbuddet, der var planlagt til at gælde fra 2017, får de berørte bedrifter mulighed for at fortsætte den drift, der hidtil har været på arealerne. Dette betyder, at landbruget får en gevinst på op til 47,1 mio. kr. årligt i forhold til, hvis forbuddet blev fastholdt.

Miljø- og fødevareministeren vil fremfor forbud prioritere og forbedre mulighederne for, at landmændene frivilligt kan pleje og forbedre naturen.

- Landmænd skal have flere incitamenter til at lave bedre naturområder. Som lovgivningen er skruet sammen nu, skræmmer man landmænd væk fra at lave natur. Jeg vil gerne se på, om det kan laves om, når jeg kommer med en naturpakke til næste år, siger Eva Kjer Hansen.

Det lovforslag, der skal ophæve forbuddet, bliver en del af regeringens fødevare- og landbrugspakke, der kommer i løbet af efteråret. Lovforslaget bliver sendt i høring senere i dag på hoeringsportalen.dk.