Find vej: Forside » Artikler » Gå på kompromis – for patienternes skyld

Gå på kompromis – for patienternes skyld

Lagt på antikguide.dk den 28-11-2014 af Automaster

Det har omkostninger for både borgernes helbred og økonomien, når sygehuse og kommu­ner ikke samarbejder. En ny undersøgelse identificerer, hvad der forhindrer de to sektorer i at samarbejde og kommer med anbefalinger til, hvordan lederne kan bane vejen til et bedre samarbejde. Historier om borgere der lider under, at sygehuset og den kommunale sundhedspleje ikke har talt sammen, kender vi desværre alle. De forfærder og skræmmer. Politisk har der længe været et ønske om at styrke det tværsektorielle samarbejde om patienterne. Men det er i praksis svært. Modstridende interesser, uhensigtsmæssige økonomiske incitamenter, kulturforskelle og fagkonflikter er blot nogle af barriererne for sam­arbejdet.

Undersøgelsen er mundet ud i publikationen ”Ledelse over grænser”, hvor Væksthus for Le­delse peger på, hvad der skal til for at få samarbejdet til at lykkes. Blandt andet fylder forhandling og kompromiser langt mere, når der skal arbejdes på tværs af sektorer. Det er sværere at skære igennem og træffe en hurtig beslutning, for det risikerer at give bagslag.

Cheferne havner let i en rollekonflikt mellem at være leder i en hierarkisk organisation og for et tværgående netværk. Det kan være svært at træffe beslutninger, der udfordrer ens egen enhed, med mindre politikere eller topledelse har et stærkt fokus på de tværgående mål,” siger Sine Sunesen, direktør i KL og formand for Væksthus for Ledelse.

”Udfordringen er så kompleks, tids- og ressourcekrævende, at man kun bør begive sig ud i det, hvis man er villig til at gøre, hvad der skal til for at lykkes. Et vigtigt brændstof for at ville sam­arbejdet er, at det tydeligt er til gavn for patienterne,” udtaler Signe Friberg Nielsen, forhand­lingsdirektør i Danske Regioner og medlem af Væksthusets bestyrelse.

”Gevinsterne ved at samarbejde kommer, når man stoler så meget på den anden part, at man ikke behøver at vogte nidkært over eget domæne men i stedet på, hvad der er bedst for pati­enten. Og samtidig have modet til at ændre kulturen fra ”dem og os” til et ”vi”,” påpeger Bodil Otto, der er Væksthusets næstformand og formand i HK/Kommunal.